No Image Available

Verzameling van reglementen enz., betrekkelijk het provinciaal en stedelijk bestuur van Groningen. Eerste deel.

 Auteur: Oomkens, J.  Categorie: 14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen  Uitgever: Oomkens, Groningen  Publicatie: 1828  ISBN: Geen  Tags: Grondwettelijk gezagOrdonnantie Termunter ZijlvestRegelementen |
 Beschrijving:

Regelement, Tien Kerspelen Zijlvest, Wegenschouw o.a. Oldambt, samenstelling der staten Provincie Groningen, grondwet, regelement administratie der kerkelijke fondsen etc.


Meer uit 14. Wetboeken en Rechtspraak


No Image Available
De herinrichtingswet en wat er in staat!
14. Wetboeken en Rechtspraak, 3. Oost_Groningen, algemeen, Boerderijen Tammeling, B.P.
No Image Available
Arondissement Groningen, route langs justitiegebouwen
14. Wetboeken en Rechtspraak, 15. Topografie, Boerderijen, Boerderijen Schweppe, Frank
No Image Available
Autonomie en zelfbestuur, vergelijkende studie tusschen Duitsch en Nederlandsch gemeenterecht
14. Wetboeken en Rechtspraak, 4. Winschoten, algemeen, Boerderijen Romijn, Alexander Jacobus
No Image Available
Beklemrecht en Stadsmeierrecht, Deel II bijlagen
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
Beklemrecht en Stadsmeierrecht, Deel I tekst
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
Parlementaire redevoeringen betreffende het ontwerp der gemeentewet van 1851 en enkele andere onderwerpen
14. Wetboeken en Rechtspraak, 5. Stad en Ommeland, algemeen, Boerderijen Hoeven, G.G. van der mr.
No Image Available
De Tied het ‘t mitnommen
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Talstra, F., Vos, M.
No Image Available
Oldambt en Ommelanden. Rechtshistorische opstellen met bijlagen
1. Oldambt, 14. Wetboeken en Rechtspraak, algemeen, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
(On)gepast gedrag in de classis Oldambt en Westerwolde
14. Wetboeken en Rechtspraak, 17. Familiegeschiedenis, 6. Bouwkunst, Boerderijen, Boerderijen, Boerderijen Luth, G.


Meer van Oomkens, J.


No Image Available
Regelement op het provinciaal en stedelijk bestuur van Groningen deel 2
16. Waterhuishouding, 5. Stad en Ommeland, 6. Bouwkunst, algemeen, algemeen, Boerderijen Oomkens, J.

 Terug