No Image Available

(On)gepast gedrag in de classis Oldambt en Westerwolde

 Auteur: Luth, G.  Categorie: 14. Wetboeken en Rechtspraak, 17. Familiegeschiedenis, 6. Bouwkunst, Boerderijen, Boerderijen, Boerderijen  Uitgever: Luth, Heilo  Publicatie: 2006  ISBN: 90-8020-73-3-0  Tags: ClassisKerkrechtWereldlijk gezag |
 Beschrijving:

Ruim 200 jaar calvinisering en sociale disciplinering in de classis Oldambt en Westerwolde (circa 1600-1800).
De Rooms Katholieke kerk tot ca. 1594 (o.a. heksenprocessen en volksgeloof
De hervorming (o.a. Menso Alting)
De gereformeerde kerk (o.a De provinciale synode van stad en lande)
Het karspel Sellingen
De classis
Zaken uit de classikale verhandelingen
Piëtisme (o.a. Familie Themmen)
Wereldlijk gezag met diverse casussen
Ergernissen met divers casussen
Predikanten (o.a. Volkstellingen)


Meer uit 14. Wetboeken en Rechtspraak


No Image Available
De herinrichtingswet en wat er in staat!
14. Wetboeken en Rechtspraak, 3. Oost_Groningen, algemeen, Boerderijen Tammeling, B.P.
No Image Available
Arondissement Groningen, route langs justitiegebouwen
14. Wetboeken en Rechtspraak, 15. Topografie, Boerderijen, Boerderijen Schweppe, Frank
No Image Available
Autonomie en zelfbestuur, vergelijkende studie tusschen Duitsch en Nederlandsch gemeenterecht
14. Wetboeken en Rechtspraak, 4. Winschoten, algemeen, Boerderijen Romijn, Alexander Jacobus
No Image Available
Beklemrecht en Stadsmeierrecht, Deel II bijlagen
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
Beklemrecht en Stadsmeierrecht, Deel I tekst
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
Parlementaire redevoeringen betreffende het ontwerp der gemeentewet van 1851 en enkele andere onderwerpen
14. Wetboeken en Rechtspraak, 5. Stad en Ommeland, algemeen, Boerderijen Hoeven, G.G. van der mr.
No Image Available
De Tied het ‘t mitnommen
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Talstra, F., Vos, M.
No Image Available
Oldambt en Ommelanden. Rechtshistorische opstellen met bijlagen
1. Oldambt, 14. Wetboeken en Rechtspraak, algemeen, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
De provinciale wet honderd jaar 1850-1950
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Helmstrijd, F.A. mr. Muller, N.H. mr. (red.)


Meer van Luth, G.


Geen boeken gevonden


 Terug