No Image Available

Oldambt en Ommelanden. Rechtshistorische opstellen met bijlagen

 Auteur: Blécourt, A.S. de mr.  Categorie: 1. Oldambt, 14. Wetboeken en Rechtspraak, algemeen, Boerderijen  Uitgever: Van Gorcum, Assen  Publicatie: 1935  ISBN: Geen  Tags: Eelkamanroerende zakenOldamster landrechtPeie |
 Beschrijving:

Lijst met afkortingen
Peie Eelkama, testament, geschillen, familie-eigendom
Oud-Oldambster landrecht
Oldamster landrecht van 1618
Hoe en hoever kwam Oldambt onder de stad
Appingedam, divers, naamsoorsprong
Levering van onroerende zaken in de Ommelanden, het Oldamt en Reiderland
-Inleiding
-levering tusschen Eems en lauwers van de 14de tot de 17de eeuw
-Stoklegging in oud-friesch gebeid
-Levering na 1601
-De schuldprotocollen
-Veranderingen na 1803
-slotbeschouwingen over de protocollen


Meer uit 1. Oldambt


No Image Available
Beester Zunne april-mei 2023
1. Oldambt, algemeen
No Image Available
Wij hadden geen keus. Interviews met landarbeidsters uit het Oldambt 1920-1940
1. Oldambt, 6. Bouwkunst, algemeen, Boerderijen Hibma, Amarens. Hoekstra, Wiebe. Uil, Tilly.
No Image Available
Rapport van het onderzoek naar het handelen van de gemeenten Oldambt, Veendam, Midden-Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland ten aanzien van Joods onroerend goed circa 1940-1955
1. Oldambt, 18. Joodse Geschiedenis, 5. Stad en Ommeland, algemeen, algemeen, Boerderijen Paping, Richard. Benders, Jeroen. Broersma, Daniël. et al
No Image Available
Sportvisserijnotitie deelgebied Oldambt
1. Oldambt, algemeen Groot, A.T. de
No Image Available
Rampjaar 1672 Kalender , 350 Rampjaar
1. Oldambt, algemeen Onbekend


Meer van Blécourt, A.S. de mr.


No Image Available
Beklemrecht en Stadsmeierrecht, Deel II bijlagen
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
Beklemrecht en Stadsmeierrecht, Deel I tekst
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.

 Terug