No Image Available

Beklemrecht en Stadsmeierrecht, Deel I tekst

 Auteur: Blécourt, A.S. de mr.  Categorie: 14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen  Uitgever: J.B. Wolters, Groningen  Publicatie: 1920  ISBN: Geen  Tags: BeklemrechtOmmelander LandrechtStadsconstitutiën |
 Beschrijving:

Huur, pacht, weerfrecht , cijns en leen
Beklemmen, beklemmer, beklemming, beklemrecht
Het statenbeheer en de staats resolutieën
Opzegbaarheid der beklemming
De beterschap (gebouwen, beplantingen, beklemming zonder behuizing)
Stadsmeierrecht( geschiedenis, benaming, opzegbaarheid)
Vererving van beklemming, ondeelbaarheid
Vererving van het recht des stadsmeiers, deelbaarheid
Huwelijk van den beklemde meier
Overdracht van huur (beklemming)onderhuur(onderbeklemming) consent, inboeking
Overdracht en onderhuur
Overdracht van het recht der beklemden en den stadsmeier op een rechtspersoon
Beklemrecht en stadsmeierrecht volgens de wet en gewoonte
Rechten en plichten van den beklemden en van den stadsmeier
Het huis en hetgebruiksrecht des meiers als voorwerp van executie voor den eigenaar en schuldeisers
Varia
Beklemrecht in de toekomst.


Meer uit 14. Wetboeken en Rechtspraak


No Image Available
De herinrichtingswet en wat er in staat!
14. Wetboeken en Rechtspraak, 3. Oost_Groningen, algemeen, Boerderijen Tammeling, B.P.
No Image Available
Arondissement Groningen, route langs justitiegebouwen
14. Wetboeken en Rechtspraak, 15. Topografie, Boerderijen, Boerderijen Schweppe, Frank
No Image Available
Autonomie en zelfbestuur, vergelijkende studie tusschen Duitsch en Nederlandsch gemeenterecht
14. Wetboeken en Rechtspraak, 4. Winschoten, algemeen, Boerderijen Romijn, Alexander Jacobus
No Image Available
Beklemrecht en Stadsmeierrecht, Deel II bijlagen
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
De provinciale wet honderd jaar 1850-1950
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Helmstrijd, F.A. mr. Muller, N.H. mr. (red.)
No Image Available
Naar het gerecht. Criminele zaken uit het Oldambt 1750-1800
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Hoffschulte, M.A.C., Tepper, T. (red.)
No Image Available
Te-recht in Winschoten. 150 jaar Rechtspraak in Oost-Groningen
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Kampman, J.G.
No Image Available
Parlementaire redevoeringen betreffende het ontwerp der gemeentewet van 1851 en enkele andere onderwerpen
14. Wetboeken en Rechtspraak, 5. Stad en Ommeland, algemeen, Boerderijen Hoeven, G.G. van der mr.
No Image Available
De Tied het ‘t mitnommen
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Talstra, F., Vos, M.


Meer van Blécourt, A.S. de mr.


No Image Available
Beklemrecht en Stadsmeierrecht, Deel II bijlagen
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
Oldambt en Ommelanden. Rechtshistorische opstellen met bijlagen
1. Oldambt, 14. Wetboeken en Rechtspraak, algemeen, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.

 Terug