No Image Available

Te-recht in Winschoten. 150 jaar Rechtspraak in Oost-Groningen

 Auteur: Kampman, J.G.  Categorie: 14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen  Uitgever: Uitgevrij Meinders  Publicatie: 1988  ISBN: 90-72672-0-1  Tags: Namenlijst rechterlijke macht en advocatenRechtsgeschiedenisStrafrecht |
 Beschrijving:

Voorwoord G.L.J. Cazemier, kantonrechter te Winschoten
Van landrecht naar nieuwe wetgeving
in naam des konings, rechtdoende in burgerlijke zaken
Strafrechtspleging en criminaliteit
De woelige bevolking
Tableau van de rechterlijke macht
Van logement naar moderd gerechtgebouw
De opheffing van de rechtbank
De buurwinkel van het recht
Namenlijst van de leden van de rechterlijke macht en tableau van advocaten


Meer uit 14. Wetboeken en Rechtspraak


No Image Available
De herinrichtingswet en wat er in staat!
14. Wetboeken en Rechtspraak, 3. Oost_Groningen, algemeen, Boerderijen Tammeling, B.P.
No Image Available
Arondissement Groningen, route langs justitiegebouwen
14. Wetboeken en Rechtspraak, 15. Topografie, Boerderijen, Boerderijen Schweppe, Frank
No Image Available
Autonomie en zelfbestuur, vergelijkende studie tusschen Duitsch en Nederlandsch gemeenterecht
14. Wetboeken en Rechtspraak, 4. Winschoten, algemeen, Boerderijen Romijn, Alexander Jacobus
No Image Available
Beklemrecht en Stadsmeierrecht, Deel II bijlagen
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
Beklemrecht en Stadsmeierrecht, Deel I tekst
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
Parlementaire redevoeringen betreffende het ontwerp der gemeentewet van 1851 en enkele andere onderwerpen
14. Wetboeken en Rechtspraak, 5. Stad en Ommeland, algemeen, Boerderijen Hoeven, G.G. van der mr.
No Image Available
De Tied het ‘t mitnommen
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Talstra, F., Vos, M.
No Image Available
Oldambt en Ommelanden. Rechtshistorische opstellen met bijlagen
1. Oldambt, 14. Wetboeken en Rechtspraak, algemeen, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
(On)gepast gedrag in de classis Oldambt en Westerwolde
14. Wetboeken en Rechtspraak, 17. Familiegeschiedenis, 6. Bouwkunst, Boerderijen, Boerderijen, Boerderijen Luth, G.


Meer van Kampman, J.G.


Geen boeken gevonden


 Terug