No Image Available

Verordeningen, reglementen etc. Uitgevaardigd door de Gemeente Winschoten, 1854-1867

 Auteur: Onbekend  Categorie: 14. Wetboeken en Rechtspraak, 4. Winschoten, algemeen, Boerderijen  Publicatie: 1867  ISBN: Geen  Tags: GeschiedenisVerordeningenWetgeving |
 Beschrijving:

GA?
Verordeningen omtrent:
-Het bakken en verkoopen van brood, 6 juni 1854
-op de bestaande jaar- en weekmarkten
-op het toezicht over herbergen, tapperijen, het houden van openbare vermakelijkheden en onderhandse loterijen
-veranderen en slopen van gebouwen
-Gebruik van de Kunstweg van winschoten naar de hannoversche grenzen i.v.m. invallende dooi
-gebruik van de ijsbanen
-gebruik der steenen voetpaden en het schoonhouden
-doorvaren, verhalen, lossen en laden van schepen etc.
-bepalingen bevattende voor het bijhouden van bevolkingsregisters
-indeelen der gemeente Winschoten in wijken en het nummeren der huizen
-op het schoonhouden van de openbare ruimte
-behelzende bepalingen op het schutten van vee
-de beplanting van openbare grond
-op de inkwartiering
-op het begraven van vee
-op het doen van aangisfte bij verandering van woonplaats
-houdenden regeling van het beurtveer
-op het openhouden van herbergen en tapperijen na 11 uur des avonds
-regeling van dienst der wijkmeesters en aanvullingen daarop
– op de straat politie
-op de brandweer
-op den verkoop van vleesch
-op het gebruik der keijenstraten in de kom der gemeente
-ter voorkoming en verspeiding van hondsdolheid
-tot aanvulling van de verordening houdende regling van den dienst der wijkmeesters
-van het beurtveer tusschen Winshoten en Nieuwe Pekela
– van het toezicht op gebouwen die, als nadeelig voor de openbare gezondheid ter bewonign ongeschikt zijn
-houdende verklaring, welke verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd
-tegen de verspreiding van de runderpest
-houdende bepalingen op het daarstellen, veranderen of het sloopebn van gebouwen.


Meer uit 14. Wetboeken en Rechtspraak


No Image Available
De herinrichtingswet en wat er in staat!
14. Wetboeken en Rechtspraak, 3. Oost_Groningen, algemeen, Boerderijen Tammeling, B.P.
No Image Available
Arondissement Groningen, route langs justitiegebouwen
14. Wetboeken en Rechtspraak, 15. Topografie, Boerderijen, Boerderijen Schweppe, Frank
No Image Available
Autonomie en zelfbestuur, vergelijkende studie tusschen Duitsch en Nederlandsch gemeenterecht
14. Wetboeken en Rechtspraak, 4. Winschoten, algemeen, Boerderijen Romijn, Alexander Jacobus
No Image Available
Beklemrecht en Stadsmeierrecht, Deel II bijlagen
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
Beklemrecht en Stadsmeierrecht, Deel I tekst
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
Parlementaire redevoeringen betreffende het ontwerp der gemeentewet van 1851 en enkele andere onderwerpen
14. Wetboeken en Rechtspraak, 5. Stad en Ommeland, algemeen, Boerderijen Hoeven, G.G. van der mr.
No Image Available
De Tied het ‘t mitnommen
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Talstra, F., Vos, M.
No Image Available
Oldambt en Ommelanden. Rechtshistorische opstellen met bijlagen
1. Oldambt, 14. Wetboeken en Rechtspraak, algemeen, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
(On)gepast gedrag in de classis Oldambt en Westerwolde
14. Wetboeken en Rechtspraak, 17. Familiegeschiedenis, 6. Bouwkunst, Boerderijen, Boerderijen, Boerderijen Luth, G.


Meer van Onbekend Terug