No Image Available

Zeden, gewoonten en gebruiken in de provincie Groningen

 Auteur: Onnekes, Johs.  Categorie: 14. Wetboeken en Rechtspraak, 5. Stad en Ommeland, 6. Bouwkunst, algemeen, Boerderijen, Boerderijen  Uitgever: Het Ommelander Antiquariaat  Publicatie: 1988  ISBN: 90-70900-05 -X  Tags: BeklemrechtCultuurgeschiedenisVolksgebruiken |
 Beschrijving:

Fascimile.
Beroemd werkje van Johannes Onnekes (1844-1885), de man die vanuit Ulrum als een van de eersten aandacht schonk aan het volksleven en de overlevering in de provincie Groningen, ove Groninger volksgebruiken ten aanzien van geboorte, huwelijk en overlijden, het beklemrecht,m openbare verkopingen en boeldagen, kluften en gilden, oogstfeesten, klederdracht, de jacht en het slachten.


Meer uit 14. Wetboeken en Rechtspraak


No Image Available
De herinrichtingswet en wat er in staat!
14. Wetboeken en Rechtspraak, 3. Oost_Groningen, algemeen, Boerderijen Tammeling, B.P.
No Image Available
Arondissement Groningen, route langs justitiegebouwen
14. Wetboeken en Rechtspraak, 15. Topografie, Boerderijen, Boerderijen Schweppe, Frank
No Image Available
Autonomie en zelfbestuur, vergelijkende studie tusschen Duitsch en Nederlandsch gemeenterecht
14. Wetboeken en Rechtspraak, 4. Winschoten, algemeen, Boerderijen Romijn, Alexander Jacobus
No Image Available
Beklemrecht en Stadsmeierrecht, Deel II bijlagen
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
Beklemrecht en Stadsmeierrecht, Deel I tekst
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
Parlementaire redevoeringen betreffende het ontwerp der gemeentewet van 1851 en enkele andere onderwerpen
14. Wetboeken en Rechtspraak, 5. Stad en Ommeland, algemeen, Boerderijen Hoeven, G.G. van der mr.
No Image Available
De Tied het ‘t mitnommen
14. Wetboeken en Rechtspraak, Boerderijen Talstra, F., Vos, M.
No Image Available
Oldambt en Ommelanden. Rechtshistorische opstellen met bijlagen
1. Oldambt, 14. Wetboeken en Rechtspraak, algemeen, Boerderijen Blécourt, A.S. de mr.
No Image Available
(On)gepast gedrag in de classis Oldambt en Westerwolde
14. Wetboeken en Rechtspraak, 17. Familiegeschiedenis, 6. Bouwkunst, Boerderijen, Boerderijen, Boerderijen Luth, G.


Meer van Onnekes, Johs.


Geen boeken gevonden


 Terug