No Image Available

Onderzoek naar de mate van verontreiniging van de oppervlaktewateren in Nederland. Deel IV – Groningen en Noord Drenthe

 Auteur: Onbekend  Categorie: 16. Waterhuishouding, Boerderijen  Uitgever: Onbekend  Publicatie: 1949  ISBN: Geen  Tags: GeschiedenisMilieuvervuilingWater |
 Beschrijving:

Map met katernen
Algemene inleiding en prae-advies
map 18: afwatering met kaart van boezem en stroomgebieden.
map 19: verzilting met kaarten technische tekeningen en plaatsen van monsternemingen
map 20: vervuiling door industrie met kaarten en plaatsen van monsternemingen en namen van medewerkers aan het wateronderzoek.
map 21: vervuiling door wooncentra. Met tabellen, tonnenstelsel en beschrijvingen van situaties in andere steden.


Meer uit 16. Waterhuishouding


No Image Available
Rapport van de Waddenzeecommissie
16. Waterhuishouding, Boerderijen Onbekend
No Image Available
12,5 jaar Stichting Nieuwolda, een blik terug… een glimp vooruit
1. Oldambt, 16. Waterhuishouding, 8. Industrie en Nijverheid, algemeen, algemeen, Boerderijen Buiskool, H.
No Image Available
Beleid oude dijken : dijken die niet mogen wijken
16. Waterhuishouding, Boerderijen Onbekend
No Image Available
Groninger dijken op deltahoogte
16. Waterhuishouding, Boerderijen Hacqueborde, L., Hempenius, A.L.
No Image Available
Het tij gekeerd, herstelplan voor het waddengebied
16. Waterhuishouding, Boerderijen Eijk, Addo van der
No Image Available
Informatiebrochure waterschap Zijlvest
16. Waterhuishouding, Boerderijen Onbekend
No Image Available
Rapport van de Groninger Dijkencommissie 1955
16. Waterhuishouding, 6. Bouwkunst, Boerderijen, Boerderijen Onbekend
No Image Available
Waddenzee, kustlandschap met 50 eilanden
16. Waterhuishouding, Boerderijen Abrahamse, Jan. Wal, Johan van der
No Image Available
Ach lieve tijd, 2500 jaar Ommelanden. Wie niet dijken wil
16. Waterhuishouding, Boerderijen Botke, IJnte (red.)
No Image Available
De indijking van den Noordpolder 1805-1810
16. Waterhuishouding, Boerderijen Steenhuis, G.


Meer van Onbekend Terug