No Image Available

Woningmarktanalyse Oost-Groningen, deel 10 Verhuisanalyse

 Auteur: Lucassen, C.T.J., Priemus, H. dr.ir.  Categorie: 3. Oost_Groningen, 4. Winschoten, algemeen, algemeen  Uitgever: Staatsuitgeverij, Den Haag  Publicatie: 1976  ISBN: Geen  Tags: NieuwbouwVerhuisbewegingenWoningmarktbeleid |
 Beschrijving:

GA?
Verhuisbewegingen van, naar en binnen Oost-Groningen
Nieuwbouwdifferentiatie nu en straks
het bijzondere van nieuwbouwbewoners
Effekt van nieuwbouw nu en straks
Leegstand
integraal effect van nieuwbouw
effekt per locatie
Instrumenten ten behoeve van woningbouwbeleid
Samenvatting en conclusies.
Bijlagen


Meer uit 3. Oost_Groningen


No Image Available
Woningmarktanalyse Oost-Groningen. Deel 2
3. Oost_Groningen, 6. Bouwkunst, algemeen, algemeen Priemus,H. Dr. Ir.
No Image Available
Natuur- en recreatieplan Oost-Groningen
3. Oost_Groningen, algemeen Jongman, Mark. Klinken, Alco van
No Image Available
Foerageer gebieden van de Dollard ganzen
3. Oost_Groningen, algemeen Voslamber, Berend
No Image Available
Woningmarktanalyse Oost -Groningen. Sociaal-Ekonomische Schets 1
3. Oost_Groningen, algemeen Priemus,H Dr. Ir
No Image Available
Woningmarktanalyse Oost-Groningen, Kwantitatieve analyse Deel 3
3. Oost_Groningen, algemeen Lucassen, CTJ. Priemus,H,Dr. Ir.
No Image Available
Toekomst in toerisme? Kaarten
3. Oost_Groningen, algemeen Kersten, Paul, Ebbers, Piet, Tits, John. et.al.
No Image Available
De herinrichtingswet en wat er in staat!
14. Wetboeken en Rechtspraak, 3. Oost_Groningen, algemeen, Boerderijen Tammeling, B.P.
No Image Available
Herinrichting wat doen we d’r an?
3. Oost_Groningen, algemeen Tammeling, B.P.
No Image Available
Herinrichting deelgebied Westerwolde, samenvatting
3. Oost_Groningen, algemeen Onbekend


Meer van Lucassen, C.T.J., Priemus, H. dr.ir.


Geen boeken gevonden


 Terug