No Image Available

Sint Vitusschool, 75 jaar Katholiek Onderwijs in Winschoten 1921-1996

 Auteur: Koers, J.P. Kruizinga, S.  Categorie: 10. Onderwijs, Boerderijen  Uitgever: Stichting vrienden van R.K. Sint Vitus  Publicatie: 1998  ISBN: 90-9011455-6  Tags: JubileumboekKatholiek OnderwijsSint Vitusschool |
 Beschrijving:

Al sedert de middeleeuwen wordt in Winschoten lager onderwijs gegeven. Aanvankelijk ging het onderwijs uit van de kerk, maar als gevolg van allerlei onderwijswetten nam de burgelijke gemeente dat in de 19de eeuw over. Het openbaar onderwijs was velen te vrijzinnig, dus stichten de diverse kerkgenootschappen rond 1900 eigen scholen. Ook de katholieke parochie teWinschoten stichtte in 1921 een eigen lagere school: de Sint Vitusschool.


Meer uit 10. Onderwijs


No Image Available
Onderwijsnota
10. Onderwijs, Boerderijen Onbekend
No Image Available
Het kleuter- en basisonderwijs in Winschoten
10. Onderwijs, Boerderijen Hoogerbrug J.E. (samenst.)
No Image Available
Het openbaar onderwijs in de Gemeente Winschoten
10. Onderwijs, Boerderijen Copinga, H. drs
No Image Available
Prof. Vliegenthartschool
10. Onderwijs, Boerderijen Onbekend
No Image Available
Almanak Magna Pete 1939
10. Onderwijs, Boerderijen Onbekend
No Image Available
Almanak Magna Pete 1940
10. Onderwijs, Boerderijen Onbekend
No Image Available
Almanak Magna Pete 1941
10. Onderwijs, Boerderijen Onbekend
No Image Available
Almanak G.V.S.C. Magna Pete 1940-1941
10. Onderwijs, 6. Bouwkunst, Boerderijen, Boerderijen Onbekend
No Image Available
Door studieband verenigd, de geschiedenis van de G.V.S.C. Magna Pete
10. Onderwijs, Boerderijen Kampman, Jacqueline
No Image Available
Ubbo Emmius, een Oostfries geleerde in Groningen.
10. Onderwijs, 2. Oost_Friesland, algemeen, Boerderijen Kuppers, W.J. (red.)


Meer van Koers, J.P. Kruizinga, S.


Geen boeken gevonden


 Terug