No Image Available

Stormvloed 1509 – Geschiedenis van de Dollard

 Auteur: Essink, K. (red.)  Categorie: 16. Waterhuishouding, Boerderijen  Uitgever: Stichting Verdronken Geschiedenis, Groningen  Publicatie: 2009  ISBN: 978-90-9027664-9  Tags: BrakwaterkokkelsDollardgeschiedenisStormvloeden |
 Beschrijving:

Op 19 september 2009 organiseerde de Stichting Verdronken Geschiedenis te Leer een symposium over de geschiedenis van de Dollard. De aanleiding tot het organiseren van dit symposium was het feit dat 500 jaar eerder de Cosmas en Damianus stormvloed van 26 september 1509 500 jaar geleden was.
Doel van het symposium samenbrengen van informatie uit Nederland en Duitsland en de bewustwording over klimaatverandering en zeespiegelstijging te vergroten.


Meer uit 16. Waterhuishouding


No Image Available
Rapport van de Waddenzeecommissie
16. Waterhuishouding, Boerderijen Onbekend
No Image Available
12,5 jaar Stichting Nieuwolda, een blik terug… een glimp vooruit
1. Oldambt, 16. Waterhuishouding, 8. Industrie en Nijverheid, algemeen, algemeen, Boerderijen Buiskool, H.
No Image Available
Beleid oude dijken : dijken die niet mogen wijken
16. Waterhuishouding, Boerderijen Onbekend
No Image Available
Groninger dijken op deltahoogte
16. Waterhuishouding, Boerderijen Hacqueborde, L., Hempenius, A.L.
No Image Available
Ach lieve tijd, 2500 jaar Ommelanden. Wie niet dijken wil
16. Waterhuishouding, Boerderijen Botke, IJnte (red.)
No Image Available
De indijking van den Noordpolder 1805-1810
16. Waterhuishouding, Boerderijen Steenhuis, G.
No Image Available
Het tij gekeerd, herstelplan voor het waddengebied
16. Waterhuishouding, Boerderijen Eijk, Addo van der
No Image Available
Informatiebrochure waterschap Zijlvest
16. Waterhuishouding, Boerderijen Onbekend
No Image Available
Rapport van de Groninger Dijkencommissie 1955
16. Waterhuishouding, 6. Bouwkunst, Boerderijen, Boerderijen Onbekend
No Image Available
Waddenzee, kustlandschap met 50 eilanden
16. Waterhuishouding, Boerderijen Abrahamse, Jan. Wal, Johan van der


Meer van Essink, K. (red.)


Geen boeken gevonden


 Terug