No Image Available

De kwelder-kwestie nader toegelicht.

 Auteur: Westerhoff, H. dr.  Categorie: 16. Waterhuishouding, Boerderijen  Uitgever: C.M. Van Bolhuis Hoitsema, Groningen  Publicatie: 1844  ISBN: Geen  Tags: EigendomsrechtInpolderingKwelders |
 Beschrijving:

Dat de kwelderlanden en aanwassen, langs onze wadden gelegen, niet zijn de eigendom van den staat, maar der tegenwoordige partikuliere bezitters, en niet vallen onder het bereik van art. 538 van den cod. civ. of onder dat van het daarop gebouwde keizerlijke decreet van den 11 januarij 1811.
Bijbehorende kaart ontbreekt.


Meer uit 16. Waterhuishouding


No Image Available
Rapport van de Waddenzeecommissie
16. Waterhuishouding, Boerderijen Onbekend
No Image Available
12,5 jaar Stichting Nieuwolda, een blik terug… een glimp vooruit
1. Oldambt, 16. Waterhuishouding, 8. Industrie en Nijverheid, algemeen, algemeen, Boerderijen Buiskool, H.
No Image Available
Beleid oude dijken : dijken die niet mogen wijken
16. Waterhuishouding, Boerderijen Onbekend
No Image Available
Groninger dijken op deltahoogte
16. Waterhuishouding, Boerderijen Hacqueborde, L., Hempenius, A.L.
No Image Available
Ach lieve tijd, 2500 jaar Ommelanden. Wie niet dijken wil
16. Waterhuishouding, Boerderijen Botke, IJnte (red.)
No Image Available
De indijking van den Noordpolder 1805-1810
16. Waterhuishouding, Boerderijen Steenhuis, G.
No Image Available
Het tij gekeerd, herstelplan voor het waddengebied
16. Waterhuishouding, Boerderijen Eijk, Addo van der
No Image Available
Informatiebrochure waterschap Zijlvest
16. Waterhuishouding, Boerderijen Onbekend
No Image Available
Rapport van de Groninger Dijkencommissie 1955
16. Waterhuishouding, 6. Bouwkunst, Boerderijen, Boerderijen Onbekend
No Image Available
Waddenzee, kustlandschap met 50 eilanden
16. Waterhuishouding, Boerderijen Abrahamse, Jan. Wal, Johan van der


Meer van Westerhoff, H. dr.


Geen boeken gevonden


 Terug